Prejsť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - oznámenie o strategickom dokumente