Projekt ATTAC

NÁZOV PROJEKTU     ATTAC - Atractive Urban Public Transport for accessible Cities

LOGO PROGRAMU

      

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z operačného programu Juhovýchodná Európa
http://www.southeast-europe.net/en/
http://www.attacproject.eu/

MIESTO REALIZÁCIE    Košice - mesto

CELKOVÉ NÁKLADY     235 670 €
VÝŠKA NFP               200 319,50 €

PROGRAM      Juhovýchodná Európa, Priorita 3

PRIJÍMATEĽ      
Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA       Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Zvýšenie atraktivity mesta ako centra cestovného ruchu.

OPIS PROJEKTU
Predstavenie inteligentných riešení hromadnej dopravy, ktoré by prispeli k zvýšeniu používania verejnej dopravy.

AKTIVITY PROJEKTU
• Manažment a koordinácia
• Komunikácia a diseminácia
• Výmena skúseností

VÝSTUPY PROJEKTU
• Spracovanie podkladov k plánu udržateľnej dopravy

ZAČIATOK REALIZÁCIE      01/2011

UKONČENIE REALIZÁCIE    03/2014

TYP PROJEKTU        Neinvestičný

FÁZA REALIZÁCIE     Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/


Prílohy