Projekt PERIURBAN

NÁZOV PROJEKTU   PERIURBAN  
                                  
Periurban Parks – Improving Environmental Conditions in Suburban Areas

LOGO PROGRAMU
             


ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z programu Interreg IV C
http://www.interreg4c.net/

MIESTO REALIZÁCIE    Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY    122 696 €
VÝŠKA NFP     104 291,60 €

PROGRAM       Interreg IV C, Priorita 2

PRIJÍMATEĽ
   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Využiť interregionálnu výmenu skúseností s prímestskými parkami na zlepšenie regionálnych politík hospodárenia s prírodnými prímestskými zónami. Špecifickým dôrazom je zachovanie biodiverzity.

OPIS PROJEKTU
Bola spracovaná podrobná analýza 2 vytypovaných pilotných území, podrobný monitoring 2 území - na základe týchto informácií boli spracované 2 štúdie rozvoja oboch lokalít, a to: Prímestský park Košice Bankov a Prímestský park Košice Moňok

AKTIVITY PROJEKTU
• Manažment a koordinácia
• Komunikácia a diseminácia
• Výmena skúseností

VÝSTUPY PROJEKTU
• Akčný plán

ZAČIATOK REALIZÁCIE   01/2010
UKONČENIE REALIZÁCIE   12/2012
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja/

Prílohy

1. PDF 664,89 KB Brožúra PERIURBAN PARKS slovenská verzia
2. PDF 1,9 MB Brochure PERIURBAN PARKS english version