Projekt ROMA – NET

NÁZOV PROJEKTU             ROMA - NET Integration of Roma Population

LOGO PROGRAMU

       

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z programu URBACT II

MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto

CELKOVÉ NÁKLADY     64 241,11 €
VÝŠKA NFP     51 392,89 €

PROGRAM URBACT II, Priority – Operation 2-1

PRIJÍMATEĽ Mesto Košice

SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
navrhnúť stratégiu pre integráciu rómskeho obyvateľstva prostredníctvom rovnakých príležitostí.

OPIS PROJEKTU
Projekt je zameraný na znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie kvalifikácie cieľovej skupiny. Každý z projektových partnerov zostavuje lokálnu podpornú skupinu, ktorá je nápomocná pri zostavovaní návrhu lokálneho akčného plánu.

AKTIVITY PROJEKTU
• Manažment a koordinácia
• Komunikácia a diseminácia
• Výmena skúseností

VÝSTUPY PROJEKTU
• Lokálny akčný plán

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2010

UKONČENIE REALIZÁCIE  01/2013

TYP PROJEKTU    Neinvestičný

FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený


WEB: http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/roma-net/homepage/


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/Prílohy

1. PDF 50,31 KB Študijné stretnutie č. 3 – Bologna, Taliansko
2. PDF 1,35 MB ROMA-Net Spravodajca č.2 September 2011
3. PDF 1,73 MB ROMA-Net Spravodajca č.3 Január 2012
4. PDF 1,88 MB ROMA-Net Spravodajca č.4 Apríl 2012
5. PDF 2,13 MB ROMA-Net Spravodajca č.5 Október 2012 / str.1-7
6. PDF 2,27 MB ROMA-Net Spravodajca č.5 Október 2012 / str.8-16
7. PDF 1,08 MB ROMA-Net Spravodajca č.5 Október 2012 / str.17-22