Projekt SPES

NÁZOV PROJEKTU SPES „Support Patients Through E-Services Solutions"
Podpora pacientov pomocou elektronických služieb - Uľahčenie sociálnej integrácie našich dôchodcov

LOGO PROJEKTU


LOGO PROGRAMU

                 

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   110 650 €
VÝŠKA NFP   94 052,5 €

OPERAČNÝ PROGRAM OP Stredná Európa

PRIJÍMATEĽ
   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU
Zlepšenie kvality každodenného života starších ľudí a ich sociálna inklúzia pomocou vhodných informačno- komunikačných riešení.

OPIS PROJEKTU
Vytvorenie uživateľsky príjemnej softwarovej aplikácie pre jednoduché využívanie elektronických služieb staršími ľudmi.
Monitorovanie zdravotného stavu 40 seniorov pomocou špeciálne upravených počítačov a pripojených senzorov.

AKTIVITY PROJEKTU
- Manažment a koordinácia
- Komunikácia a diseminácia
- Pilotné testovanie zariadení
- Založenie strategického politického výboru projektu ako nástroja dialógu v oblasti tele- asistenčných služieb

VÝSTUPY PROJEKTU
- Vytvorenie softwaru projektu SPES
- Zvýšenie počítačovej gramotnosti 40 seniorov
- Založenie strategického politického výboru projektu
- Záverečná konferencia projektu

ZAČIATOK REALIZÁCIE   03/2011
UKONČENIE REALIZÁCIE   06/2014
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


http://www.spes-project.eu/index.php?id=0&lang=sk


Tlačové správy k projektu:

21.5.2013 Odovzdanie laptopov košickým seniorom v rámci projektu SPES


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/

Prílohy

1. PDF 120,1 KB 6.12.2012 Konferencia SPES program konferencie