Projekt SULFANET

NÁZOV PROJEKTU        SufalNet4eu
Sustainable use of former and abandoned landfills network for you

LOGO PROGRAMU
          

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z programu Interreg IV C
http://www.interreg4c.net/
http://www.sufalnet4.eu/

MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto

CELKOVÉ NÁKLADY 130 513 €
VÝŠKA NFP 110 936 €

PROGRAM     Interreg IV C, Priorita 2

PRIJÍMATEĽ Mesto Košice

SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
V súlade s návrhom projektu SufalNet4eu plánuje Mesto Košice pripraviť akčný plán, ktorý podporí znovuvyužitie starej opustenej skládky v Myslave.

OPIS PROJEKTU
Prostredníctvom spracovaného akčného plánu budú definované strategické ciele, návrhy opatrení, finančné a inštitucionálne zabezpečenie environmentálne bezpečného využitia uzatvorených skládok odpadov.

AKTIVITY PROJEKTU
• Manažment a koordinácia
• Komunikácia a diseminácia
• Výmena skúseností

VÝSTUPY PROJEKTU
• Akčný plán

ZAČIATOK REALIZÁCIE   10/2009

UKONČENIE REALIZÁCIE  12/2011

TYP PROJEKTU   Neinvestičný

FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja/