Prejsť na obsah

Projekt „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice“

Projekt „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice“

 

Vlny horúčav, prívalové dažde, suchá a ďalšie dopady zmeny klímy stále viac trápia aj Košičanov. Pociťujeme to kdekoľvek – na ceste do práce, v kancelárii, výrobnej hale, na prechádzke mestom či v našich domovoch. Najviac je ohrozené zdravie detí, seniorov a chorých ľudí. V bezpečí nie je ale nikto. Klesá naša produktivita práce, trpia živočíchy a rastliny, hrozia nám výpadky energií, poškodenie kritickej infraštruktúry, prerušenie dodávok tovarov a služieb. Preto musíme všetci, v rámci svojich možností, prispieť ku zmierneniu dôsledkov, ktoré zmena klímy prináša. Mesto Košice je odhodlané byť na čele tohto úsilia, ktoré nesie symbolicky názov Košice ±40 °C, a vytvoriť najlepšie možné podmienky pre život všetkých obyvateľov a rozvoj svojho územia.

Prvým systematickým krokom v procese Košice ±40 °C je projekt, ktorý pripravila a vedie odborná inštitúcia – Karpatský rozvojový inštitút. Cieľom je za aktívnej účasti verejnosti vytvoriť Klimatickú adaptačnú politiku mesta Košice, ktorá bude komplexným prístupom k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy na území mesta.  Za dva roky, od apríla 2019 do marca 2021, sa identifikujú časti mesta, ktoré sú najviac ohrozené, navrhnú sa riešenia a niektoré sa aj vyskúšajú v praxi. To všetko za cieleného zahrnutia odbornej a širokej verejnosti s dôrazom na využitie miestnych znalostí.

Aktuality, najbližšie udalosti a bližšie informácie o projekte nájdete na:
http://kosiceplusminus40.sk
www.facebook.com/kosiceplusminus40

 

Projekt „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice“ je podporený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.