Prejsť na obsah

R2 OŽĎANY – RIMAVSKÁ SOBOTA – FIGA

Oznamujem občanom, že dňa 2.11.2005 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko k východiskovej štúdii R2 Tornaľa – Košické Olšany pre navrhovanú činnosť:

„R2 OŽĎANY – RIMAVSKÁ SOBOTA – FIGA.“

Navrhovaná činnosť (líniová stavba) prechádza Banskobystrickým a Košickým krajom (okresmi Rožňava, Košice – okolie, Košice II, Košice IV) a cez katastrálne územia: Košice – Šaca, Košice – Poľov, Košice – Šebastovce, Košice – Barca, Košice – Krásna.
Účelom návrhu výstavby rýchlostnej komunikácie R2 – Tornaľa – Košické Olšany je zlepšenie dopravnej prístupnosti južnej časti Košického kraja. Zámer je spracovaný ako východisková environmentálna štúdia, ktorej cieľom je posúdenie variantov trasy a určenie optimálneho koridoru líniovej stavby.

Predmetné záverečné stanovisko č.: 4234/04-1.6/ml zo dňa 25.10.2005 vydané Ministerstvom životného prostredia SR je zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice. K nahliadnutiu je v kancelárii č. D-321 v budove Magistrátu mesta Košice. Je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo kópie každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu jedného mesiaca t. j. do 2.12.2005.


JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice