Prejsť na obsah

Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice - SECAP - rozhodnutie OÚ Košice o neposudzovaní

Obstarávateľ, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, IČO:00691135 v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom 040 11 Košice, predložil na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o strategickom dokumente