Prejsť na obsah

Reakcia primátora mesta Košice Richarda Rašiho na článok zo dňa 10. 10. 2012 v denníku Košický Korzár

Denník Košický Korzár vo svojom vydaní zo dňa 10. októbra 2012, v článku Bohuša Matiu zverejnenom na www.korzar.sk pod názvom „Primátorská štafeta skončila ako prepadák" hrubým spôsobom a v rozpore s novinárskou etikou manipuluje s faktami a názvom článku zavádza svojich čitateľov. Ako téma mu v tomto prípade poslúžil celým športovým svetom uznávaný košický Medzinárodný maratón mieru, ktorého som sa ako účastník štafetového behu v tíme mesta Košice, mal tu česť zúčastniť.

Tento veľký športový sviatok vnímam nielen ako skvelú propagáciu nášho mesta, ale aj ako príležitosť pre popularizáciu rekreačného behu a zdravého životného štýlu, preto odmietam posúvanie ušľachtilej témy do roviny politických manipulácii a špekulácii, ako sa to prejavuje v uvedenom článku.
Ako účelový a neobjektívny vnímam najmä nepravdivý titulok, ktorý nielenže prekrúca objektívne fakty, ale je dokonca aj v priamom rozpore so samotným textom článku. Hypoteticky ladená pasáž, v ktorej autor na margo povzbudzovania bežcov našej štafety zo strany spokojnej verejnosti píše, citujem: „Ich náladu by zrejme neovplyvnil ani prepadák primátorskej štafety..." (koniec citátu) sa stala spravodajským titulkom, ktorý následne posunul celý text do nepravdivej polohy. Snaha za každú cenu neeticky manipulovať, takto usvedčuje redakciu denníka Košický Korzár zo zjavného úmyslu znevažovať ušľachtilú myšlienku objektívnej propagácie športu, ako aj účasť tímu mesta Košice v maratónskej štafete.
Článok, snažiaci sa o prekrúcanie skutočnosti, si vôbec nevšíma fakt, že náš tím obsadil s časom 3:28:34 pekné 17. miesto spomedzi 100 zúčastnených štafiet (štafeta denníka Korzár skončila na 55. mieste a jej úspechu bola venovaná 1/3 strany pondelňajšieho vydania denníka) a že jeho členom bol aj hosť nášho mesta, kolega primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
Hoci neočakávam od denníka Košický Korzár uznanie za úspešnú reprezentáciu košickej samosprávy a za popularizáciu športu, žiadam o ospravedlnenie a tiež o ukončenie manipulačných praktík zo strany redakcie vo vzťahu k samospráve mesta Košice a k mojej osobe. V záujme objektívnosti informácii poskytovaných denníkom Košický Korzár som pripravený zabezpečiť si ochranu svojich občianskych práv aj súdnou cestou.

V Košiciach, 10. 10. 2012

Richard Raši
Primátor Mesta Košice v.r.