Prejsť na obsah

REŠTRUKTURALIZÁCIA, ZDRAVIE-PODPORUJÚCE PRACOVNÉ PODMIENKY (WELL-BEING AT WORK) PRI PRÁCI A FINANČNÁ

Termín podania návrhu Európskej komisii:
• 3. september 2007 na činnosti, ktoré sa nezačnú skôr ako 1. novembra 2007 a neskôr ako 22. decembra 2007

Oprávnení žiadatelia sú:
• Sociálni partneri
• Organizácie aktívne v oblasti reštrukturalizácie
• Orgány verejnej správy
• Univerzity a výskumné organizácie
• Medzinárodné organizácie (ILO, WHO,...)
• Neziskové organizácie

Táto rozpočtová položka má tri podprogramy:
I. Zlepšenie odborných znalostí týkajúcich sa reštrukturalizácie
II. Lepšie porozumenie zdravie-podporujúcich pracovných podmienok počas zmien
III. Podporovanie finančnej účasti pracovníkov

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa je aspoň 20% z celkových nákladov projektu.
Projekty vyžadujú medzinárodnú spoluprácu - prednosť budú mať projekty s účasťou aspoň 10 zúčastnených krajín a medzinárodných organizácií. Trvanie projektu je 12 mesiacov.

Informácie: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1225