Prejsť na obsah

Rokovalo posledné tohtoročné Mestské zastupiteľstvo

Poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom štvrtkovom rokovaní odhlasovali hneď v úvode preloženie niektorých bodov programu na piatkové zasadnutie, z dôvodu neprítomnosti primátora mesta. Jednalo sa najmä o nové a pozmeňujúce VZN a rozpočet Košíc na rok 2008. Viceprimátor mesta M. Čečko tiež stiahol z programu Štatút o meste Košice a spolu s ďalšími námestníkmi doplnil program rokovania o niekoľko bodov.
Po správe kontrolóra mesta Košice a náčelníka MsP vystúpil pred MZ nový architekt mesta Ing. Martin Drahovský, ktorý sa predstavil poslancom, zdôrazňujúc svoje priority na tomto poste v najbližšom období. Na mysli mal najmä zvýšenie rozpočtu pre Útvar hlavného architekta, vypracovanie nového územného plánu pre mesto a presťahovanie útvaru do budovy Magistrátu. Zároveň vyzval poslancov k aktívnej spolupráci a dialógu.

Hneď v úvode bola schválená koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Zástupcovia spracovateľskej firmy City Plan predstavili MZ jeho realizáciu a zámery. Táto koncepcia sa stáva odvetvovou koncepciou a použije sa pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Košice. MZ schválilo aj 4. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007, podľa ktorej najväčšia čiastka bude vyplatená spoločnosti KOSIT (30 mil. Sk) za odstraňovanie odpadu v meste. Schválená bola aj zmena platnej tarify DPMK. Nový návrh zohľadňuje nové požiadavky pre kvalitnejšie a uspokojivejšie cestovanie MHD a znemožňuje špekulatívne zneužívanie cestovného zo strany verejnosti. Zmena sa dotkla doplnkového predaja cestovného lístka u vodiča, ktorý bude od 1.1.2008 stáť 30 Sk.

MZ prerokovalo informatívnu správu o pripravovanej zmene územného plánu týkajúcej sa globálneho logistického industriálneho parku, ktorý by mal byť postavený neďaleko US Steel-u. Mesto Košice obdržalo v októbri petíciu občanov sídliska Ťahanovce „Zastavme kriminalitu, vandalizmus a drogovú činnosť na sídlisku“. Mesto sa už niekoľko mesiacov snaží nájsť vhodné priestory na zriadenie policajnej stanice, ktorá by napomohla túto situáciu riešiť. Po posledných rokovaniach s MČ je predpoklad, že riešenie sa nájde v podobe pozemku, na ktorom si PZ SR vybuduje svoju stanicu. Petíciu podpísalo 1540 obyvateľov.

V poslednom období sa na území mesta odohralo niekoľko incidentov, ktoré boli rasovo motivované. Podľa námestníka J. Filipka nemôžeme dopustiť, aby sa v našom meste rozmáhali takéto neprípustné a neospravedlniteľné prejavy smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd alebo prejavy nadradenosti. Mesto, ktoré sa chce stať Európskym hlavným mestom kultúry musí dať jasne najavo, že priestor pre činnosť neonacistických a extrémistických skupín na území mesta nebude mať svoj priestor. Preto poslanci MZ prijali vyhlásenie, kde rázne a ostro odsúdili rasovo motivovaný útok, ktorý sa odohral na Sídlisku dargovských hrdinov v novembri 2007, ako aj k všetky činy smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd občanov.

Komisia menovaná primátorom 5.12.2007 vyhodnotila predložené ponuky na odpredaj bytov na Baltickej ulici, z ktorých vybrala 4, spĺňajúce podmienky výzvy. Mesto Košice má naďalej snahu tieto byty odpredať a preto navrhlo nové podmienky. O byt sa môže uchádzať aj jednotlivec (nielen rodina) do 35 rokov nepresahujúci svojim príjmom šesťnásobok životného minima. V prípade rodiny postačí ak iba jeden zo žiadateľov bude mať košické občianstvo. Kompletné podmienky budú opäť zverejnené na webovej stránke mesta Košice a v miestnej tlači.
Záver štvrtkového rokovania MZ patril odpredajom a prevodom majetku mesta.