Rozhodnutie Okresného úradu Košice_verejná vyhláška

Okresný úrad Košice rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2020/0092272 zo dňa 11.05.2020 podľa zákona o odpadoch rozhodol, že vlastníctvo k vozidlu Renault 9 TL, EČV: KE 291HF, VIN:VF1L42200D0105217 vlastníka a držiteľa Miroslav Kožurko, krupinská 2,  Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.