Rozhodnutie Okresného úradu Košice - verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2021/013939, ktorým sa určuje, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky Ford Siera, EČV: KE 025CU, VIN: WF0AXXGBBALU64378, vlastník a držiteľ Dušan Hajduček, Vodná 6, Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.