Prejsť na obsah

Rozhodnutie Okresného úradu Košice - verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2021/013940, ktorým sa určuje, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky Volkswagen Golf, EČV: KE 769JV, VIN: WVWZZZ1HZPW262856, vlastník a držiteľ Martin Knotek, Ďumbierska 22, Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.