Prejsť na obsah

Rozhodnutie Okresného úradu Košice - verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/002540-007 zo dňa 29.03.2022 o tom, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky TOYOTA Avensis, EČV: KE 729KE, VIN: SB1ED56L80E042559 nenadobúda štát a súčasne podľa § 67 ods. 6 zákona o odpadoch určuje, že vozidlo sa stáva starým vozidlom.