Prejsť na obsah

Rozhodnutie OU Košice, ČOV - Košická Nová Ves - zvýšenie kapacity

Predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavebníka VVS a.s., Komenského 50, IČO 36570460 vo veci stavebného povolenia pre vodnú stavbu realizovanú v rámci stavby "Košická Nová Ves - ČOV- zvýšenie kapacity" na pozemkoch uvedených v prílohe, kat. úz. Košická Nová Ves.