Prejsť na obsah

Samohodnotenie verejnej správy

Predseda Úradu pre štátnu službu (ÚPŠS) Ľubomír Plai na stretnutí s novinármi pripomenul,že implementáciu modelu CAF na Slovensku organizujú už štvrtý rok a doteraz sa do neho zapojilo 25 organizácií. Okrem štátnych orgánov už aj úrady samospráv. Praktické skúsenosti ukázali, že tam, kde sa organizácie rozhodli aplikovať CAF, dosahujú lepšie výsledky. Pozitívny obrat vidieť aj v reakciách zákazníkov - teda občanov. "Robíme to v presvedčení, že model CAF je veľmi efektívny prostriedok na to, aby sa menila kvalita služieb poskytovaných občanom inštitúciami a organizáciami vo verejnej správe. Veľmi nás teší najmä to, že tendencia rozširovať CAF z organizácií štátnej správy aj na samosprávu sa ukázala ako veľmi životaschopná," uviedol. Podľa Plaia sa to potvrdilo aj dnes v Košiciach, kde asi polovicu účastníkov tvorili predstavitelia samospráv a organizácii v ich pôsobnosti. Príkladom pre ne môže byť Mestský úrad v Martine, ktorý už má viacročné skúsenosti a pochváliť sa môže aj výsledkami.
Predseda ÚPŠS zdôraznil, že samohodnotenie výkonov úradníkov vo verejnej správe má nielen posunúť ich profesionalitu vo vzťahu k občanom na vyššiu úroveň, ale aj potierať byrokraciu či korupciu. V neposlednom rade ide i o znižovanie verejných výdavkov. Systém CAF má nielen nedostatky v poskytovaní verejných služieb voči občanom odhaliť, ale ich tiež odstrániť a garantovať kvalitu, aká je bežná v pôvodných krajinách EÚ. Školenie pripravil ÚPŠS, pričom model CAF bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným cieľom je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy.
Zdroj - TASR