Prejsť na obsah

Školy sa pripravujú na začiatok školského roka

Po racionalizácii základných škôl, ktorá prebehla v školskom roku 2006/2007 sa počet základných škôl v pôsobnosti mesta Košice znížil na 37. Podľa aktuálnych informácií, ktoré sa po začatí školského roka upravia, nastúpi do 869 tried 18 944 žiakov, čo v priemere na jednu triedu vychádza na takmer 22 žiakov. Po prvý krát zasadne do školských lavíc aj 2141 prvákov, z ktorých viac ako polovicu tvoria chlapci. Ako nám povedala vedúca oddelenia školstva na MMK: „Najpresnejšie údaje získame až po 15. septembri, keď školy odovzdajú kompletné čísla.“
Tak ako mierne poklesol v tomto školskom roku počet žiakov, poklesol aj počet pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Od 3. septembra sa za katedru postaví 1192 učiteľov a v školách bude pracovať ďalších 300 pracovníkov.
Niektoré základné školy každoročne pristupujú k zavedeniu hodín s rozšíreným vyučovaním určitých predmetov. Na šiestich ZŠ bude fungovať 18 tried s rozšíreným vyučovaním matematiky. Cudzie jazyky sa budú vyučovať na prvom stupni na osemnástich ZŠ v 85 triedach a na druhom stupni až na 23 školách v 96 triedach. Rozšírené športové triedy poskytnú pre žiakov na troch ZŠ v 12 triedach. Rozšírených osem tried s výtvarnou výchovou chystá iba ZŠ Ľ. Fullu na Maurerovej ulici.

Mesto Košice ako zriaďovateľ základných škôl si považuje za milú povinnosť zúčastniť sa otvorenia školského roka 2007/2008 a prezentovať tak záujmy, zámery a činnosti vedenia mesta i oddelenia školstva na MMK. Preto oddelenie školstva navrhlo účasť jednotlivých predstaviteľov vedenia mesta na základných školách.
Na najväčšiu základnú školu v meste na Bruselskej ulici pôjde primátor mesta Ing. F. Knapík. Viceprimátori sa zúčastnia otvorenia základných škôl, kde sú zároveň členmi rady školy. M. Čečko pôjde na ZŠ Trebišovská, MUDr. M. Vargovčák sa zúčastní otvorenia školského roku na ZŠ Park Angelinum a Ing. J. Filipko bude otvárať brány ZŠ Tomášikova. Riaditeľ Magistrátu otvorí školský rok na ZŠ Janigova, kde sa riešila havária potrubia a jeho zástupcovia Ing. G. Hrabovský na ZŠ Požiarnická a Ing. R. Dlhý na ZŠ Družicová, v ktorej sa vyučuje podľa projektu Waldorfskej pedagogiky.