Prejsť na obsah

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Mladí zdravotníci prezentovali svoje vedomosti na teoretickom stanovišti o Hnutí ČK a ČP, SČK a darcovstve krvi. A na praktických stanovištiach:
I. st - oživovanie, úraz elektrickým prúdom a vykĺbený členok.
II.st.- oživovanie, cudzie teleso v rane, porezanie na skle s podozrením na úraz chrbtice a epilepsia.

Výsledky súťaže DMZ I. a DMZ II. , tabuľky v prílohe

I. stupeň: II. stupeň:
I. miesto ZŠ Belehradská I. miesto ZŠ Kežmarská 28
II. miesto ZŠ Gemerská II. miesto Evanjelické gymn. J.A. Komenského
III. miesto ZŠ Abovská III. miesto ZŠ Abovská

Ďakujeme i za podporu a vedenie miestneho spolku na škole, čím spoločne prispievame k účelnému využitiu voľného času mladých, šíreniu myšlienok a princípov Hnutia ČK a ČP a tiež k propagácii prvej pomoci a bezpríspevkového darcovstva krvi.

S pozdravom


MVDr. Lucia Cangárová
r i a d i t e ľ k aV prílohe nájdete výsledkovú listinu.

Prílohy