Prejsť na obsah

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien : CHARITATÍVNY FOND LION - PROGRAM PRE RODINY

O podporu z Charitatívneho Fondu LION sa môžu uchádzať fyzické osoby (rodičia detí).
Predložené žiadosti/ projekty musia byť zamerané na zlepšenie kvality života telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených, alebo dlhodobo chorých detí.

Z tohto fondu možno podporiť:
Ak je žiadateľom fyzická osoba

  • špeciálne kompenzačné alebo rehabilitačné pomôcky (klienti vo veku 0 - 18 r., výnimočne do 25 r.),
  • operácie a iné komplikované zdravotnícke úkony (klienti vo veku 0 - 18 r., výnimočne do 25 r.);
v oboch prípadoch iba náklady, ktoré nepreplácajú zdravotné poisťovne, ani Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (alebo ich preplácajú iba čiastočne)Maximálna výška podpory je 50.000,- Sk

Konečný termín predkladania žiadostí je 30. septembra 2006.Bližšie informácie o programe ako aj výzve môžete získať na webovej stránke nadácie na podporu sociálnych zmien:  www.socia.sk