Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009