Prejsť na obsah

Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018