Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012