Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01. 07. 2015 do 31. 12. 2015