Prejsť na obsah

Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od II. rokovania MZ konaného dňa 22.02.2007