Prejsť na obsah

Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od IV. rokovania MZ konaného dňa 28.06.2007