Prejsť na obsah

Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od IX. rokovania MZ konaného dňa 25.10.2007