Prejsť na obsah

Správa o činnosti Mestskej polície Košice od XX. rokovania MZ, konaného dňa 15.12.2005