Prejsť na obsah

Správa o činnosti Mestskej polície Košice od XXII. rokovania MZ, konaného dňa 27.04.2006