Prejsť na obsah

Správa o činnosti Mestskej polície Košice od XXIII. rokovania MZ, konaného dňa 29.06.2006