Prejsť na obsah

Správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice (volebné obdobie 2014 - 2018)

Prílohy

1. PDF 957,02 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXVI. rokovania MZ v Košiciach
2. PDF 804,94 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od II. rokovania MZ v Košiciach
3. PDF 685,16 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od III. rokovania MZ v Košiciach
4. PDF 842,72 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od V. rokovania MZ v Košiciach
5. PDF 304,11 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od VI. riadneho rokovania MZ v Košiciach
6. PDF 309,78 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od VIII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
7. PDF 261,11 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od X. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
8. PDF 254,87 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XI. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
9. PDF 258,86 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
10. PDF 338,96 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XIII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
11. PDF 259,84 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XIV. riadneho zasadnutia MZ V Košiciach
12. PDF 327,04 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XV. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
13. PDF 355,5 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XVI. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
14. PDF 348,56 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XVII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
15. PDF 257,67 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XVIII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
16. PDF 437,64 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XIX. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
17. PDF 261,12 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XX. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
18. PDF 588,27 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXI. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach