Prejsť na obsah

Správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice (volebné obdobie 2018 - 2022)

Prílohy

1. ZIP 1,88 MB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
2. PDF 509,25 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od III. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
3. PDF 447,14 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od VI. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
4. PDF 436,93 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od VII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
5. PDF 556,26 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od IX. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
6. PDF 445,14 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od X. mimoriadneho zasadnutia MZ v Košiciach
7. PDF 459,47 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XI. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
8. PDF 460,04 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
9. PDF 519,15 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XV. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
10. PDF 572,23 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XVI. zasadnutia MZ v Košiciach
11. PDF 459,31 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XIX. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
12. PDF 454,55 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
13. PDF 513,49 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXIII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
14. PDF 531,16 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXIV. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
15. PDF 442,32 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXV. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
16. PDF 182,6 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXVI. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
17. PDF 641,9 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXVIII. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach
18. PDF 213,13 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXX. riadneho zasadnutia MZ v Košiciach