Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2014

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:
· Mestský Futbalový Klub Košice, a.s. , Čermeľská 1, Košice
· Základná škola Juhoslovanská 2, Košice
- Mestské lesy Košice a. s., Južná trieda 11, Košice
- Základná škola Staničná 13, Košice
- Základná škola Krosnianska 4, Košice
· Základná škola Užhorodská 39, Košice
· Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice