Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2016

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:

- K13 - Košické kultúrne centrá,

- ZŠ Janigova 2, Košice,

- ŠJ Kežmarská 28, Košice,

- Knižnica pre mládež mesta Košice,

- Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice,

- ZŠ Kežmarská 30, Košice,

- Nadácia Pro Cassovia,

- Fond zdravia mesta Košice, n.f.,

- Magistrát mesta Košice,

- ZŠ Abovská 36, Košice,

- Psychosociálne centrum,

- MŠ Galaktická 9, Košice,

- MŠ Nešporova 28, Košice,

- MŠ Hrebendova 5, Košice,

- ZUŠ-výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice

- ZŠ Polianska 1, Košice,

- ZŠ Považská 12, Košice.