Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2017

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:

 - Základná škola Fábryho 44,

 - Základná škola Slobody 1,

 - Centrum voľného času Orgovánová 5,

 - Základná škola Kežmarská 30,

 - Základná škola Považská 12,

 - Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II 1,

 - Mestská časť Sever Festivalové námestie 2,

 - Mestská časť Juh Smetanova 4,

 - Základná škola Trebišovská 10,

 - Školská jedáleň Trebišovská 10,

 - Materská škola Trebišovská 11,

 - Dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva, 

 - Cesta nádeje Mlynská 23,

 - HOMO HOMINI Karadžičova 37 Bratislava,

 - Mesto Košice oddelenie právne a majetkové Trieda SNP 48/A,

 - Základná škola Družicová 5,

 - Základná umelecká škola Irkutská 1,

 - Materská škola Turgenevova 7,

 - Základná škola Janigova 2,

 - Základná škola Užhorodská 39,

 - Základná škola Postupimská 37,

 - Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2,

 - Materská škola Družicová 5,

 - Základná škola Bernolákova 16,

 - Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1,

 - Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21,

 - Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 132 o miestnych daniach - dane za predajné automaty.