Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2019

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,

Creative Industry Košice, n. o., Kukučínova 2,

K13 – Košické kultúrne centrá Kukučínova 2,

Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79,

Základná škola Kežmarská 28,

Zoologická záhrada Košice – Kavečany Široká 31,

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Garbiarska 4,

Materská škola Žiacka 18 Košice – Krásna,

Psychosociálne centrum Löfflerova 2,

Základná škola Mládežnícka 3,

Základná škola Bruselská 18,

Základná škola Janigova 2,

Základná škola Považská 12,

Základná škola Park Angelinum 8,

Bytový podnik mesta Košice s. r. o. Južné nábrežie 13,

Základná škola Belehradská 21,

Magistrát mesta Košice, referát Archív mesta Košice, Trieda SNP 48/A,

Materská škola Zuzkin Park 2 Košice,

Mestské lesy Košice, a. s. Južná trieda 11 Košice,

K13 – Košické kultúrne centrá Kukučínova 2 Košice,

Základná škola Bernolákova 16 Košice,

Združenie pre rozvoj vzdelávania, o. z. Lermontovova 1 Košice,

Jazyková škola Užhorodská 8 Košice,

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť, Bardejovská 6 Košice.