Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2021

Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 Košice,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A Košice,

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Garbiarska 1082/4 Košice, 

Základná škola Drábova 3 Košice,

Školská jedáleň Bernolákova 16 Košice,

Základná škola s materskou školou Masarykova 19/ A Košice

Tepelné hospodárstvo s. r. o. Komenského 7 Košice,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A Košice,

Základná škola Krosnianska 2 Košice,

Základná škola Družicová 4 Košice.