Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2013

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:
· BPMK s.r.o. Južné nábrežie č. 13, Košice so zameraním na hospodárenie SMMK s.r.o., ktorá ukončila svoju činnosť k 31.12.2012 a zlúčila sa s BPMK s.r.o. od 01.01.2013
· Základná škola, Gemerská č. 2, Košice,
· Základná umelecká škola, Bernolákova č. 26, Košice,
· Košice – Turizmus, Hlavná č. 59, Košice,
- Základná umelecká škola M. Hemerkovej
- Kancelária primátora mesta Košice – MMK
- Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.
- Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice