Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2016

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:

- Mesto Košice a vybrané mestské podniky,

- K 13 Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, Košice,

- ZŠ Požiarnická 3, Košice,

- Správa mestskej zelene v Košiciach,

- ZŠ Starozagorská 8, Košice,

- Evanjelická MŠ Muškátová 7, Košice,

- Súkromná MŠ Alejová 2, Košice,

- Súkromná MŠ Starozagorská 8, Košice,

- Súkromná ZUŠ Petzvalova2, Košice,

- Magistrát mesta Košice,

- Správa mestskej zelene v Košiciach,

- Mestské lesy Košice a.s.,

- Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,

- ZŠ Tomášikova 31, Košice,

- ZŠ Park Angelinum 8, Košice,

- Creative Industry Košice, n.o.