Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2019

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A Košice,

Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1 Košice,

Základná škola s materskou školou Želiarska 4 Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A Košice,

Súkromná základná umelecká škola Miškovecká 20 Košice,

Základná škola Krosnianska 2 Košice,

Zoologická záhrada Košice Ulica k Zoologickej záhrade 1 Košice,

Základná škola Trebišovská 10 Košice,

Základná škola Masarykova 19/A Košice,

Základná škola Ľudovíta Fullu Maureorova 21 Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice, referát nakladania s majetkom Trieda SNP 48/A Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice, Kancelária primátora, referát styku s verejnosťou a médiami a hovorcu - petície a sťažnosti Trieda SNP 48/A.