Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2021

KOŠICE - Turizmus Hlavná 59 Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A Košice - referát Archív mesta Košice, sídlo Kováčska 222 Košice,

K 13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2 Košice.