Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2021

KOŠICE - Turizmus, Hlavná 59, Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice - referát Archív mesta Košice, sídlo Kováčska 20, Košice,

K 13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice,

Materská škola, Palárikova 22, Košice,

Materská škola, Žiacka 18, Košice,

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice,

Základná škola, Krosnianska 4, Košice,

Základná škola, Užhorodská 39, Košice,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice a obchodné spoločnosti,

Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice,

Základná škola, Staničná 5, Košice,

Základná škola, Postupimská 37, Košice.