Prejsť na obsah

Správy o výsledku kontrol vykonaných v II. polroku 2011

Výsledkom z kontrolnej činnosti podľa plánu kontrol na II. polrok 2011 sú správy o výsledku kontrol:

- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie rokov 2009 a 2010 v CVČ Technik, Košice
- hospodárenia a účelového vynaloženia finančných prostriedkov vo VO na spracovanie projektu a žiadosti o pridelenie finančného príspevku  zo zdrojov ES pre projektový zámer „Zníženie emisií modernizáciou MHD Mesta Košice" na Magistráte mesta Košice
- použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté subjektom ŠK ČH HORNETS zmluva č. 56/2010 a BK DOBRÍ ANJELI zmluva č. 55/2010 z rozpočtu mesta Košice podľa VZN č. 76 v roku 2010 na Magistráte mesta Košice
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Bernolákova 14, Košice za obdobie roka 2009 a 2010
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Turgenevova 7, Košice za obdobie roka 2009 a 2010
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Kežmarská 46, Košice za obdobie roka 2009 a 2010
- hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov v TEHO Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
 
- vybavovania sťažností a petícií v Kancelárii primátora mesta Košice za obdobie roka 2010
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Mládežnícka 3, Košice za obdobie roka 2010
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Trebišovská 11, Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
- nakladania s majetkom vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Dolina 43, Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
- nakladania s majetkom vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Slobody 1, Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
- nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Považská 12, Košice za obdobie roka 2010
- hospodárenia a vybraných
 položiek príjmov a výdavkov v Správe mestskej zelene Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
- na základe interpelácie vo veci dodávateľských prác realizovaných v školských zariadeniach za obdobie rokov 2008 až 2010

Prílohy

1. RTF 391,47 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie rokov 2009 a 2010 v CVČ Technik, Košice
2. PDF 526,77 KB Stanovisko a opatrenia_CVČ Technik Košice
3. RTF 92,87 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia a účelového vynaloženia finančných prostriedkov vo VO na spracovanie projektu a žiadosti o pridelenie finančného príspevku zo zdrojov ES pre projektový zámer „Zníženie emisií modernizáciou MHD Mesta Košice" na Magistráte mesta Košice
4. PDF 211,93 KB Stanovisko a opatrenia_Modernizácia MHD mesta Košice
5. RTF 81,42 KB Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté subjektom ŠK ČH HORNETS zmluva č. 56/2010 a BK DOBRÍ ANJELI zmluva č. 55/2010 z rozpočtu mesta Košice podľa VZN č. 76 v roku 2010 na Magistráte mesta Košice
6. RTF 112,49 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Bernolákova 14, Košice za obdobie roka 2009 a 2010
7. RTF 166,49 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Turgenevova 7, Košice za obdobie roka 2009 a 2010
8. RTF 127,39 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Kežmarská 46, Košice za obdobie roka 2009 a 2010
9. PDF 174,99 KB Stanovisko a opatrenia_MŠ Kežmarská 46, Košice
10. RTF 236,91 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek výnosov a nákladov v TEHO Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
11. PDF 375,57 KB Stanovisko a opatrenia_TEHO Košice
12. RTF 149,4 KB Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií v Kancelárii primátora mesta Košice za obdobie roka 2010
13. PDF 178,97 KB Opatrenia_Sťažnosti a petície_KP
14. RTF 151,93 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Mládežnícka 3, Košice za obdobie roka 2010
15. PDF 276,67 KB Opatrenia_ZŠ Mládežnícka 3, Košice
16. RTF 147,25 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Materskej škole Trebišovská 11, Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
17. RTF 112,3 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Dolina 43, Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
18. PDF 390,32 KB Opatrenia_ZŠ Dolina43, Košice
19. PDF 178,21 KB Opatrenia_ZŠ Slobody1, Košice
20. RTF 250,75 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Slobody 1, Košice za obdobie rokov 2009 a 2010
21. RTF 740,18 KB Správa o výsledkoch kontrol v Správe mestskej zelene Košice, ZŠ Považská 12, Košice, ZOO Košice a MMK Košice
22. PDF 368,67 KB Opatrenia_ZŠ Považská 12, Košice
23. PDF 295,19 KB Opatrenia_SMZ Košice
24. PDF 493,81 KB Opatrenia_dodávateľské práce_MMK