STANOVISKÁ (rok 2013)

Prílohy

1. PDF 1,07 MB STANOVISKO k Návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013
2. PDF 1,11 MB STANOVISKO k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2012