STANOVISKÁ (rok 2016)

Prílohy

1. PDF 532,96 KB STANOVISKO hlavného kontrolóra mesta Košice k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2015
2. PDF 670,25 KB STANOVISKO hlavného kontrolóra mesta Košice k Návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 -2019