Prejsť na obsah

Stretnutie detí s primátorom

Primátor mesta Košice sa pri príležitosti Dňa detí stretol so žiakmi úspešnými v celoslovenských, ale i medzinárodných súťažiach. Na tomto milom stretnutí organizovanom v rámci projektu „ Starostlivosti o talentované deti“ sa Ing. František Knapík poďakoval za úspešnú reprezentáciu mesta Košice nie len žiakom, ale aj pedagógom a rodičom, ktorí sa na ich úspechoch aktívne podieľali. „ Nech je toto úprimné poďakovanie výzvou, ale aj inšpiráciou, aby sme spoločne pracovali na svojej budúcnosti“, povedal na záver príhovoru primátor mesta Košice, Ing. František Knapík.