Prejsť na obsah

SÚŤAŽ-Pamätníky Obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a Revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989

Našou snahou je – i napriek driemajúcemu stavu spoločnosti – povzbudiť latentný tonus občianskeho sebavedomia, osobnej hrdosti a prirodzenej spoločenskej angažovanosti.....!

Udalosti spred 40. a 20. rokov boli excelentným dôkazom možnej súdržnosti a potenciálu
morálno-charakterových síl nás všetkých (celej spoločnosti)
Spomienka na túto dobu by nás mala opäť mobilizovať do mohutného pohybu a podnietiť tak vznik diel, hodných týchto výnimočných udalostí...

Chcime dokázať, že vstupom do 3. tisícročia sme sa predstavili ako sebavedomé a kultúrno-inteligentné spoločenstvo!...Predsa nebýva často, aby malé národy zdvihli svoj hlas za spravodlivejší svet, za humanistickejší pomer vzájomných vzťahov....
Dokonca vzopretie sa proti nehoráznej presile vždy predpokladalo sväté odhodlanie, presvedčenie, osobnú statočnosť...........vzdor!!!

Po čase je zrejmé, že tieto celonárodné vzplanutia ešte nikdy v novodobej histórii neboli tak blízko k humanistickým ideálom Veľkej francúzskej revolúcie a v relatívne krátkom čase jej nadčasové heslá aj rukolapne exploatovali!

Zároveň, žiaľ, je potrebné venovať pozornosť aj fatálne sa vyskytujúcej „8"-e v našich dejinách, viď:.... roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1988.....
Všetky boli poznačené osudovými rozhodnutiami a všetky sprevádzali traumatizujúce a tragické výsledky!
Zopakujme si bohatierov na tankoch – voči holým rukám civilných obetí!
Následne generáciu normalizátorov v lokajskom úklone likvidujúcu svojich druhov!......

A nakoniec záver konsolidačného dvadsaťročia – Sviečkovú manifestáciu!

Udalosti nás presvedčili, že každá z nich niesla v sebe nezabudnuteľné znaky a neopakovateľnú atmosféru....
Tým, že táto výzva mieri do architektonicko –výtvarných radov, veríme, že v umeleckej výpovedi – v primeranej intelektuálno – výtvarnej transformácii, bude odkaz udalosti náležite čitateľný.

Odvážna kreatívnosť je „a priori" žiaduca, diela by mali útočiť staccatom výkričníkov!prof. Juraj Meliš, akademický sochár
člen súťažnej poroty

Súťažné podklady - viď Prílohy

Textová časť
-Súťažné podmienky výtvarno-architektonickej súťaže
                         -Libreto pre zadanie výtvarno-architektonickej súťaže
Grafická časť-Výrez z ortofotomapy, M 1:5000 a M 1:1000  
                         -Širšie vzťahy Hlavnej ulice, M 1:1 000
                         -Situácia riešeného miesta, M 1:200
                         -Pohľady na výseky uličných fasád
                         -Schématicky rez archeologickými nálezmi Dolnej brány v riešenom
                          území, M 1: 200
                         -Technická mapa mesta dotknutého územia M 1:500
Fotodokumentácia miesta

! Záujemcovia o súťaž, ktorí si stiahli z web stránky súťažné podklady, sú povinní zaslať svoju mailovú adresu a tel. číslo na uhamke@euroweb.sk, aby mohli byť informovaní o prípadných zmenách v termínoch.

Prílohy

1. PDF 1,06 MB Grafická časť Výrez z ortofotomapy, M 1:5 000
2. PDF 544,64 KB Grafická časť Výrez z ortofotomapy, M 1:1000
3. PDF 86,64 KB Grafická časť Širšie vzťahy Hlavnej ulice, M 1:1 000
4. PDF 169,97 KB Grafická časť Širšie vzťahy Hlavnej ulice, M 1:1 000-hranice územia
5. DWG 346,37 KB Grafická časť Širšie vzťahy Hlavnej ulice, M 1:1 000-dwg
6. PDF 41,76 KB Grafická časť Situácia riešeného miesta, M 1:200
7. PDF 80,59 KB Grafická časť Situácia riešeného miesta, M 1:200-hranice územia
8. DWG 84,55 KB Grafická časť Situácia riešeného miesta, M 1:200-dwg
9. PDF 640,75 KB Grafická časť Schématicky rez archeologickými nálezmi Dolnej brány v riešenom území, M 1: 200
10. PDF 174,69 KB Grafická časť Technická mapa mesta dotknutého územia M : 1:500
11. PDF 175,39 KB Textová časť Súťažné podmienky výtvarno-architektonickej súťaže
12. PDF 95,1 KB Textová časť Libreto pre zadanie výtvarno-architektonickej súťaže
13. PDF 101,79 KB Otázky a odpovede k Súťaži Otázky a odpovede k Súťaži