Prejsť na obsah

Svetový deň vody

Na tlačovej konferencii za účasti zastupujúceho primátora mesta Košice Františka Knapíka to dnes (21. marca) v Košiciach vyhlásil predseda tejto MVO a košický poslanec Michal Kravčík. Pri príležitosti Svetového dňa vody, vyhláseného OSN na 22. marec, pripomenul Prognózu stavu vody k roku 2010, ktorú MVO Ľudia a voda zverejnila v septembri 2001. Už vtedy Kravčík konštatoval, že vysušovanie povodí vplyvom urbanizácie, odkanalizovávaním zemského povrchu či v minulosti presadzovaným odvodňovaním poľnohospodárskej pôdy spôsobujú stratu biodiverzity územia a následne paradoxne častejší výskyt povodní, živelných pohrôm a extremizáciu počasia. Táto prognóza sa na Slovensku podľa neho stáva realitou. Reálnu hrozbu potvrdzujú aj prognózy OSN, podľa ktorých v roku 2010 budú žiť v regiónoch bez vody viac ako tri miliardy ľudí. Kravčík tvrdí, že globálny kolaps hrozí už okolo roku 2023. Plánovaných 18 miliárd Sk určenáých na výstavbu priehrad by sa podľa neho malo použiť na zavodňovanie krajiny. Politici by mali pripraviť mechanizmy a nástroje na to, aby sa o ne mohli uchádzať obce, ktoré by v rámci revitalizácie krajiny zároveň vytvorili pracovné príležitosti pre mnoho nízkokvalifikovaných ľudí. "Zavodňovanie krajiny znamená mať 10-krát viac vody v povodiach pre ľudí, potraviny a prírodu, 100-násobne väčšiu bezpečnosť občanov pred povodňami a 1000-krát viac pracovných príležitostí v chudobných regiónoch Slovenska ako pri výstavbe priehrad," povedal Kravčík. František Knapík zdôraznil dôležitosť vody aj v súvislosti s aktuálnymi potrebami sídelnej aglomerácie takého rozsahu ako sú Košice. „Pri ochrane vodných zdrojov je veľmi dôležité citlivo rešpektovať ekosystém krajiny a zabrániť nepremyslenému vysušovaniu povodí,“ povedal.