Termín otvorenia križovatky „Ipeľská“ sa rýchlo blíži, malo by k tomu dôjsť ešte pred Vianocami

Zastávku MHD zrušia kvôli jej rekonštrukcii, nahradia ju dvomi, a rozšíria pripájací jazdný pruh

Najdôležitejšie informácie pre Košičanov, ktoré vyplynuli z dnešného (7. 12. 2017) kontrolného dňa na stavbe MET (modernizácia električkových tratí), súvisia predovšetkým s modernizovanou križovatkou Trieda SNP – Ipeľská - Ondavská. V sobotu (9. 12. 2017) ráno bude z dôvodu jej komplexnej rekonštrukcie dočasne zrušená zastávka MHD na Triede SNP vpravo, odkiaľ jazdia linky mestskej hromadnej dopravy v smere na amfiteáter.

Nahradia ju však dve „nové", samozrejme takisto iba dočasné. Prvá bude situovaná na Triede SNP (pre linky zo smeru KVP a Terasa na amfiteáter) v pravom odbočovacom jazdnom pruhu ešte pred križovatkou. Druhá bude pred výjazdom z Ondavskej smerom na amfiteáter, kde chcú stavbári pre motoristickú verejnosť rozšíriť pravý pripájací jazdný pruh, s cieľom zlepšiť plynulosť dopravy.

Viceprimátora mesta Martina Petruška zaujímalo ale najmä to, kedy bude križovatka opäť spustená do plnej prevádzky pre motoristov, a tiež ako to vyzerá s prácami na kruhovom objazde „Moldavská". Zároveň požiadal zhotoviteľa diela (Eurovia SK), aby počas ich celozávodnej dovolenky (22. 12. – 8. 1. 2018) keď nebudú pracovať, vytvorili pre vozidlá na Triede SNP čo najväčší možný jazdný priestor.

„Posilnili sme pracovné čaty, od stredy robíme povrchové úpravy od amfiteátra smerom nahor, začiatkom budúceho týždňa chceme mať urobené povrchové úpravy minimálne po Popradskú ulicu. Následne pristúpime k povrchovým úpravám na križovatke „Ipeľská", ktorú by sme chceli sprístupniť pre autá ešte pred Vianocami. Križovatka bude plne funkčná, možno len s menšími obmedzeniami pre chodcov. Ešte pred celozávodnou dovolenkou by sme radi rozšírili jazdné pruhy stiahnutím oplotení, aby tam kde je to možné, boli minimálne dopravné obmedzenia. S dopravnou políciou sme dohodnutí, že posledný týždeň pred dovolenkou si prejdeme spolu stavenisko, a povedia nám, kde všade budeme môcť rozšíriť komunikácie tak, že stiahneme kovové oplotenia. Môžeme tak ale urobiť až po odsúhlasení dopravnou políciou," zdôraznil Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie.

Na margo kruhového objazdu na Moldavskej uviedol, že tam s prácami nezačnú dovtedy, kým nebude spustená električková doprava na Terase. Momentálne ohľadom kruhového objazdu robia všetky práce, ktoré nezasahujú do telesa električkovej trate, napríklad preložky sietí, stožiare, vodu, káble a podobne.

Počas kontrolného dňa sa M. Petruško opýtal aj na to, ako a či boli vyriešené podnety obyvateľov Komenského ulice na prisilný zvuk klopadiel, ktoré sú na semaforoch nainštalované kvôli bezpečnému prechádzaniu nevidiacich či slabozrakých cez priechody pre chodcov, respektíve, sťažnosť obyvateľov na výpadok svetelnej signalizácie na križovatke pri magistráte. V prvom prípade bola intenzita zvuku klopadiel znížená už pred niekoľkými dňami, ale tak, aby ich ešte slabozrakí a nevidiaci počuli dostatočne. Svetelná signalizácia na križovatke už funguje, príčinou výpadku boli problémy so žiarovkami.