Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2019

Termín konania : 30.4. -  9.5. 2019 na Hlavnej ulici pri Archeologickom komplexe Dolná brána.
Pri výbere uchádzačov sa bude prihliadať na ponúkaný sortiment. Uprednostnená bude vlastná výroba. Vítané je predvádzanie výroby priamo na mieste.
 
Predajné stánky pre remeselníkov poskytne  organizátor – bez elektrickej prípojky.
Záujemcovia môžu podávať prihlášku (viď prílohy) na nižšie uvedenú adresu do 12. 4. 2019 do 12.00 hod. poštou, doniesť osobne do podateľne na Magistrát mesta Košice, alebo poslať na emailovú adresu marketing@kosice.sk.
 
Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo VZN č. 45 v časti Trhový poriadok príležitostných trhov.
 
 
Kontakt:       Mesto Košice
                     Referát marketingu a kultúry
                     Tr. SNP 48/A
                     040 11 Košice
                     e-mail: marketing@kosice.sk
 
 
Bližšie informácie:  055/6419 888
                    
Upozornenie : Ak vyrábate vlastné výrobky – handmade dizajn, šperky, odznaky, brošne a pod. alebo remeselné výrobky, takáto činnosť sa nepovažuje za podnikanie a preto na jej vykonávanie nepotrebujete živnosť. Znamená to, že pri príležitostnom predaji svojich vlastnoručne vyrobených výrobkov na trhoch  nepotrebujete registračnú pokladňu. Potrebujete sa ale zaregistrovať
na daňovom úrade, ktorý vám pridelí DIČ – daňové identifikačné číslo.
 
Pri predaji na trhu je povinnosť zákazníkovi vydať doklad o zaplatení (v papiernictve sa dá kúpiť príjmový pokladničný doklad - bez DPH).
Ak už ste živnostník a máte výrobu a predaj takýchto výrobkov zapísanú v živnosti, potom sa na Vás výnimka nevzťahuje a musíte pri predaji na trhoch používať registračnú pokladňu.
 
Pri stánkoch s predajom občerstvenia je registračná pokladňa povinná.
 
/Zdroj: referát marketingu a kultúry/