Prejsť na obsah

Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2023

Organizátor:              Mesto Košice
Termín konania:         29.4. -  7.5. 2023
Miesto konania:         Hlavná ulica pred Archeologickým komplexom Dolná brána
 
Pri výbere uchádzačov sa bude prihliadať na ponúkaný sortiment. Uprednostnená bude vlastná výroba. Vítané je predvádzanie výroby priamo na mieste.
 
Informácia o účasti/neúčasti na trhoch, bude zaslaná všetkým prihláseným predajcom do 18.4. 2023.
 
Predajné stánky - remeselné prístrešky - poskytne  organizátor (bez elektrickej prípojky) za poplatok 30.- € na celú dobu trvania trhov.
 
Záujemcovia môžu podávať prihlášku (viď príloha) na nižšie uvedenú adresu do 11. 4. 2023 do 12.00 hod. poštou, doniesť osobne do podateľne na Magistrát mesta Košice,
alebo poslať na emailovú adresu marketing@kosice.sk
 
Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo VZN č. 218 (prístupné aj na webovej stránke mesta Košice https://static.kosice.sk/vzn/doc/61g30KPjpxqVaeRCd73/vzn218.pdf ).
 
Kontakt:       Mesto Košice
                     Referát  kultúry
                     Trieda SNP 48/A
                     040 11 Košice                  
 
Bližšie informácie:  055/6419 888
 
/Zdroj: referát kultúry MMK/